Vi bygger ut fiber til Børselv!

Porsanger Kommune søkte i 2018 om NKOM-midler og fikk tildelt midler for å bygge fiber til Børselv.

Luostejok Kraftlag SA vant anbudet om bygging av fiber til Børselv. Denne utbyggingen begynner vinteren 2019 og regnes med å være ferdig juni 2020. Vi tar nå i mot bestillinger for de som ønsker internett og rikstv.

Bolighus og bedrifter vil prioriteres, men vi tar også i mot bestillinger til hytter i området.

Send inn din bestilling via bestillingskjemaet vårt!