Utdeling av «Luostejok-midler 2017»

Vi ønsker å takke for alle søknader vi fikk inn. De som fikk støtte, finner du i listen under.

Tumleplassen 20 000
Børsel og omegn 40 000
Karasjok svømmeklubb 33 500
RidduDuottarMuseat 100 000
Lakselv juniorspell 15 000
Barneteater BLØGG 15 000
Porsanger cycle 13 600
PIL (skate) 100 000
Porsanger norskfinsk 5 000
Karasjok skytterlag 35 000
Lakselv svømmeklubb 10 000
Karasjok travlag 45 000
Nordlys 82 250
Pensjonistforening samhold 5 000
Silfar 36 000
HLF Karasjok 20 000
Ole Mathis Nedrejord 20 000
Beassi Biras 20 000
Porsanger LL N Blindefor 5 000
Lavkavann hytteforening 6 300
Halkavarre skytterlag 120 000
Musikklubben fire flat 15 675
Lakselv pensjonistforening 10 000
Saareala vel 75 000
PIL – Juniorbakken 52 675
Ingrid Mikkelsen 100 000