Sårbar situasjon for kraftforsyningen

I forbindelse med pågående ekstremvær Ylva – og økt sårbarhet i strømforsyningen, er det en reell risiko for at nettselskaper i området må iverksette kraftrasjonering.

Kraftrasjonering medfører områdevis utkobling av forbruk. En måte å unngå disse utkoblinger på er for innbyggere våre å selv begrense eget strømforbruk, eksempelvis ved bruk av alternative oppvarmingskilder.

Derfor bes alle om måtehold med tanke på eget forbruk i timene som kommer. Kraftnettet er spesielt sårbart etter at folk flest kommer hjem fra arbeid, det bes derfor om ekstra moderasjon i perioden 1500-1900.

Med vennlig hilsen

Luostejok Kraftlag SA