Byggestrøm

Byggestrømkasse leies ut til anleggsøyemed for kortere og lengere perioder. Ta kontakt med vår kundeserviceavdeling på epost Firmapost@lksa.no og oppgi fakturanavn og adresse og anleggsadresse for hvor kassen skal monteres. Du må avlese kassen hver måned og du vil motta faktura for reelt forbruk, ved manglende avlesning vil forbruket bli stipulert.

Du vil motta sluttfaktura med reelt forbruk etter nedtaking av kassen.