Byggestrøm

 Informasjon om leie av byggestrømskasser

Byggestrømkasse leies ut til anleggsøyemed for kortere perioder.

  • Byggestrømskasser er midlertidig anlegg og skal i utgangspunktet, dersom ikke annet er avtalt, tas ned innen et år fra monteringsdato.
  • Kassen tilkobles av våre montører til avtalt tidspunkt. Vi garanterer at kunden får montert kassen innen 2 uker fra bestilling.
  • Kun våre montører kan foreta flytting eller demontering av kassen. Ved ulovlig flytting av kassen, forsøk på strømtyveri eller bruk av «tyvsikringer» vil kassen bli demontert umiddelbart.
  • Eventuelle skader på byggestrømskasse er leietakers ansvar og vil bli krevd erstattet. Leietaker skal også påse at byggestrømskasse er låst og plassert slik at den ikke kan medføre skade på personer, dyr eller eiendom.

Priser og fakturering

Prislisten under er gjeldende fra 1. juli 2020. I tillegg til tjenestene som er angitt under, faktureres nettleie og strømforbruk på månedsbasis. Se for øvrig prisliste: https://www.lksa.no/kundeservice/priser-avtaler/

Priser for byggestrømskasser fra 1. juli 2020

Utleiepris (pr måned) 770,-
Tilkoblingsgebyr (oppsetting og nedtaking) 3.996,-

Kostnader ved til- og frakopling faktureres samlet ved oppsett av kasse. Kasseleie faktureres løpende i henhold til prisliste.

Ytterligere informasjon

For bestilling og spørsmål gjeldende byggestrømskasser, ta kontakt med vår kundeserviceavdeling på epost firmapost@lksa.no og oppgi fakturanavn og adresse og anleggsadresse for hvor kassen skal monteres. Du må avlese kassen hver måned og du vil motta faktura for reelt forbruk, ved manglende avlesning vil forbruket bli stipulert.

Du vil motta sluttfaktura med reelt forbruk etter nedtaking av kassen.